Over ons

Tordale geeft mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking het stuur in handen om hun leven zelf kwaliteitsvol uit te bouwen. We gaan uit van hun eigen kracht en bieden ondersteuning om die te versterken. Zowel het netwerk van de cliënt als de lokale samenleving worden bij de ondersteuning betrokken. Zo zet Tordale haar schouders onder een warme en inclusieve maatschappij waarin onze cliënten volwaardig thuishoren. Tordale is actief op verschillende locaties in Torhout, Lichtervelde, Koekelare en Kortemark.

Sint-Idesbald is een netwerkorganisatie en biedt verschillende vormen van ondersteuning voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen, waaronder buitengewoon onderwijs en/of zorg voor personen met een beperking of met een bijzondere kwetsbaarheid. De expertise en kennis die we opbouwen delen we met andere organisaties in verschillende samenwerkingsverbanden. Onze individuele ondersteuningsmogelijkheden zijn gekenmerkt door maatwerk en engagement in de zoektocht naar gepaste ondersteuning. Onze campussen en diensten zijn voornamelijk gesitueerd in de regio midden West-Vlaanderen.

Tonuso begeleidt gezinnen waar het moeilijk loopt. Samen zoeken we oplossingen, vertrekkend vanuit ieders krachten en talenten.  We zetten partnerschappen op met andere organisaties en met de ruimere (lokale)samenleving en vormen zo een steunend netwerk voor het kind, de jongere en het gezin. Onze begeleiders komen aan huis bij alle gezinnen. Sommige kinderen of jongeren gaan een deel van de dag naar Tonuso, anderen verblijven er een tijdje. Soms is het beter dat jongeren alleen gaan wonen. Dan helpen onze begeleiders om die grote stap te zetten. Onze afdelingen liggen in Anderlecht, Molenbeek, Jette, Laken, Vilvoorde en Asse.