Disclaimer

Je kan je zoektocht naar ‘Wat Ik Wil’ starten zonder login of registratie. Dit betekent dat er online geen gegevens over jou worden bijgehouden. Je hoeft dus geen account aan te maken. Er is een mogelijkheid voorzien om op het einde van de zoektocht je doelen door te sturen naar jouw eigen e-mailadres of naar dat van iemand die belangrijk voor jou is, je kiest zelf aan wie je de gegevens toevertrouwt. De doelen worden niet bijgehouden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Op deze website is Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.